Online-PianoSpelen.nl

Het enige platform waar de lessen speciaal voor jou gemaakt worden!

650+

lessen

24/7

beschikbaar

€ 9,95

per maand

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden van EH Music zijn van toepassing op alle overeenkomsten van een gebruiker aangegaan met EH Music.
1.2 Een overeenkomst komt tot stand als de gebruiker het elektronisch aanvraagformulier heeft ingevuld en verzonden.
1.3 Bij het sluiten van een overeenkomst met EH Music aanvaardt de gebruiker de algemene voorwaarden.

Artikel 2 Misbruik
2.1 Bij het niet naleven van de algemene voorwaarden of misbruik van de dienst door gebruiker, is EH Music gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en het account van de gebruiker te blokkeren.
2.2 Indien EH Music schade oploopt door misbruik van de gebruiker is zij gerechtigd deze schade te verhalen op de gebruiker.
2.3 EH Music heeft het recht zonder opgaaf van reden een gebruiker te weigeren of te blokkeren.

Artikel 3 Termijnen
Een abonnement wordt aangegaan voor de duur van één betaaltermijn. Indien een termijn niet wordt voldaan eindigt het abonnement van rechtswege.

Artikel 4 Opzeggen overeenkomst
De gebruiker kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen, na het opzeggen heeft de gebruiker nog recht op toegang tot het einde van de maand waarvoor betaald is, e.e.a. conform Artikel 3. Opzegging kan uitsluitend via de link op de website onder “Account”.

Artikel 5 Overmacht
5.1 Onder overmacht wordt een onvoorziene omstandigheid verstaan, die niet aan EH Music kan worden toegerekend. Het gaat hierbij onder meer om werkstaking, brand, oorlog, bedrijfsstoringen.
5.2 De schade die de gebruiker door de overmacht situatie oploopt kan hij niet verhalen op EH Music.

Artikel 6 Vermelding
EH Music behoudt zich het recht om in bepaalde berichten en/of inhoud een verwijzing te plaatsen naar ehmusic.nl.

Artikel 7 Geschillen
7.1 Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

AANBIEDING: nu piano leren spelen voor slechts € 4,95 per maand!

Het VIP lidmaatschap biedt vele voordelen, waaronder:

✓  Toegang tot alle bestaande lessen en cursusmateriaal
✓  Voor jou op maat gemaakte lessen
✓  Uitleg aan de hand van duidelijke video’s
✓  Bladmuziek van alle nummers
✓  Leren in je eigen tempo
✓  24/7 support van je eigen privé pianodocent
✓  Je favoriete nummers aanvragen
✓  Noten lezen is niet nodig
✓  Je hoeft niks zelf te printen
✓  Platform werkt op alle devices
✓  Je zit nergens aan vast

Je bent al VIP lid voor slechts €4,95 per maand!
(Na verlenging € 14,95 per maand)

Actieprijs

Nu 1 maand proberen
voor slechts € 4,95!

Eric van den Hoogenband met de LA Turnarounds

Visie

Gemaakt door een beroepsmuzikant
Gebaseerd op praktijkervaring
Uitgangspunt "Natuurlijk leren"
Geen schoolse aanpak
Vrije, persoonlijke en hedendaagse aanpak
Docent direct bereikbaar

Basiscursus

Snel leuk leren spelen
Akkoorden en notatie
Noten leren lezen kan maar hoeft niet
Na afronding kun je beginnen aan het spelen van liedjes
Alles in je eigen tempo
Docent standby

Inhoud

Altijd de muziek die jij wilt
Actuele hits
Top2000
Jazz en Blues classics
Klassieke werken
Alle pianospeelstijlen: klassiek, jazz, moderne ballad, dance, blues, rock (& roll), game muziek, . . . 

Nummers

Altijd de laatste hits
Video tutorials
Lesmateriaal zoals bladmuziek, tekst en akkoorden schema's
Indeling van het liedje altijd stapsgewijs
Gelijk leuk resultaat
Verzoeknummers indienen

Begeleiding

Van een professionele leraar en coach
Met meer dan 35 jaar ervaring op het podium en in lesgeven
24/7 bereikbaar
Maatwerk lessen aanvragen
Individuele begeleiding
Leren waar en wanneer jij wilt

Extra lessen

Leer diverse speelstijlen
Leer improviseren
Verdieping in harmonie, jazz, blues, latin
Verbeter je virtuositeit
Train je gehoor, je ritme gevoel
Verzoeknummers / onderwerpen aanvragen

En wat zeggen de cursisten?

Voldoende oefenstof voor alle niveaus. Ik focus me op jazz-songs en speel over de hele linie beter en vrijer. Goed vormgegeven en gebruikersvriendelijke methode voor álle leeftijden.

Klaas van der Els

Zutphen

Leuk dat er liedjes zijn uit alle tijden en dat ik liedjes kan aanvragen die ik zelf graag wil spelen en dat je lessen kan doen wanneer JIJ zin hebt
Mat Heezen

Rotterdam

Met deze cursus in korte tijd al heel veel geleerd.
Ritme, syncopen, In de Schuur (Snelle) en Super Mario.
Oefening voor vingeronafhankelijkheid 4e en 5e vinger.
Harmonisch progressie 1 4 5 6
Lick based nummers, Uptown Funk van Bruno Mars.
Met origineel meegespeeld, heel leuk.
Tot dusverre zeer tevreden.
André ter Bogt

lessen

per maand

toegang

video's